ISO 9002:1008 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

17 Nisan
  • Amaç; Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek veya uygulayacak katılımcılara kalite yönetim prensiplerini ve ISO 9001:2008 kalite sistem standardı maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak.
  • Kapsam; ISO 9001:2008
  • Kimler Katılmalı; Üst düzey yöneticileri, orta kademe yöneticileri, kuruluş içerisinde kalite sistemini oluşturmaktan, geliştirmekten sorumlu çalışanlar.