Özgeçmiş değerlendiren profesyonel ortalama olarak 6,25 saniyede adayın pozisyona uygunluğu ile ilgili ilk izlenimini ediniyor. CarrierBuilder ‘in 2200 yönetici ve insan kaynaklarının katıldığı bir ankete göre %17’si 30 saniye veya daha az sürede, %68’i ise iki dakikaya yakın sürede değerlendirmesini tamamlıyor. Bu kadar kısa bir değerlendirme süresi için her bir kelimenin önemini düşünün…Bu çalışmanın ardından CarrierBuilder katılımcılardan […]