Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli ve E. 2013/25000 – K. 2014/35417 sayılı kararı ile Yüksek Mahkeme, işçinin işyeri eğitim programına katılmaması ile ilgili kılavuz niteliğinde bir karar vermiştir. Davaya konu olan olayda, davacı işçi, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı […]